OPEN CALL


Udstillingsstedet M.I.S. søger en kunstner eller kunstnergruppe til at lave en udstilling!
Der er mulighed for at søge perioderne
11 – 24 november 2021 og/eller 20 januar – 2 februar 2022

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af værket eller projektet og evt supplerende billeder og skitser.

Whiteboardet måler 200 x 120 cm. Du vil ud over whiteboardet og hjemmesiden have de omliggende fysiske rammer til rådighed (dvs. biblioteket på Det Jyske Kunstakademi). Det er op til dig hvordan du arbejder med forholdet mellem den fysiske og digitale del af udstillingsstedet. 

Vi er åbne for alle formater og ideer. 

Deadline for ansøgningen er mandag d. 1 oktober 2021 . Den skal sendes til udstillingsstedetmis@gmail.com. Svaret gives efter et par uger. 

Send os en mail hvis du har spørgsmål.


P.S. Vi arbejder i øjeblikket på at få funding så vi kan betale de udstillende kunstnere, men kan desværre ikke love noget i skrivende stund. 


 

/___/ ) ( . . ) )) /== * == )) / ))( )))


ENGLISH: 

Udstillingsstedet M.I.S. is looking for an artist or artist group to exhibit!It is possible to apply for the exhibition periods  November 11th – 24th 2021 and / or January 20th – February 2th 2022.

The application must contain a description of the work or project and any additional pictures and sketches.

The whiteboard measures 200 x 120 cm. In addition to the whiteboard and the website, you will have the surrounding physical room available (ie the library at the Jutland Art Academy). It is up to you how you work with the relationship between the physical and digital part of the exhibition space.

We are open to all formats and ideas.

The deadline for applications is Monday October 1st 2021. It must be sent to  udstillingsstedetmis@gmail.com. You will hear from us after a few weeks.

Send us an email if you have any questions.

P.S. We are currently working on getting funding so we can pay the exhibiting artists, but unfortunately we can not promise anything yet.